Xương gặm sạch răng Jerhigh Den-T Stick 70g cho chó

Hết hàng
45,000₫

Mô tả

 Xương gặm sạch răng Jerhigh Den-T Stick 70g cho chó
 Xương gặm sạch răng Jerhigh Den-T Stick 70g cho chó
 Xương gặm sạch răng Jerhigh Den-T Stick 70g cho chó
 Xương gặm sạch răng Jerhigh Den-T Stick 70g cho chó
 Xương gặm sạch răng Jerhigh Den-T Stick 70g cho chó