Tả quần - bỉm Dono cho chó cái

110,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

size XS: 22-40cm: 2-3kg (18 miếng)
size S: 26-46cm: 3-5kg (16 miếng)
size M: 30-50cm: 5-8kg (14 miếng)

Sản phẩm liên quan

 Tả quần - bỉm Dono cho chó cái