Miếng gà sấy bổ sung thịt bò Doggyman 90g cho chó
 Miếng gà sấy bổ sung thịt bò Doggyman 90g cho chó