Hạt Reflex Plus Adult Lamp & Rice 1.5kg vị cừu cho mèo trưởng thành