Hạt Reflex Plus Mini Small Breed Adult 3kg cho chó trưởng thành giống nhỏ
 Hạt Reflex Plus Mini Small Breed Adult 3kg cho chó trưởng thành giống nhỏ