Bát ăn đôi inox hình ếch cho chó mèo

90,000₫

Mô tả

 Bát ăn đôi inox hình ếch cho chó mèo
 Bát ăn đôi inox hình ếch cho chó mèo
 Bát ăn đôi inox hình ếch cho chó mèo
 Bát ăn đôi inox hình ếch cho chó mèo
 Bát ăn đôi inox hình ếch cho chó mèo